Етичен кодекс на Медицински Coding /Платежни Специалисти

Медицинската индустрия изисква строги правила и етични гаранции за защита на пациентите и на медицинските работници. В областта на медицинската кодиране и фактуриране попада под същите етични насоки , както всяка друга част от медицинската индустрия . Безпристрастността /обективност в

Конфликт на интереси трябва да бъдат сведени до минимум или липсва , когато се занимават с медицински фактуриране . Медицински billers и програмисти трябва да се придържат към набор от процедури и не трябва да показва предпочитание към всяка компания, пациент или застраховка.


Конфиденциалност

Медицински персонал трябва да съхраняват медицинска информация лично и не обсъжда медицинската история на пациента на трети страни. Единствените страни, които трябва да имат някакви познания на здравето на пациента е здравноосигурително дружество на пациента.