Описание на длъжността на ръководител на пациента Финансови Услуги

A мениджър пациент финансови услуги работи в обстановка на здравеопазването и управлява персонала, който работи с пациентите, да създаде достъпни планове за фактуриране , след като медицинските услуги са предоставени. Задължения

A мениджър пациент финансовите услуги е отговорен за обработка на жалби , преглед на процедурите и жалби, както и като се уверите, медицински досиета обработва тече гладко . Той също така работи с бизнес учреждение в настройката за здравеопазване и гарантира, че са изпълнени всички федерални и държавни разпоредби. В допълнение, той улеснява рецензии в въпроси медицински кодиране и ръководи персонала в счетоводния отдел на пациента .


Образование и опит

A бакалавърска степен по счетоводство или финанси е обикновено се изисква за позицията . Опитът работи в обстановка на здравеопазването или в счетоводната пациент също така е желателно .