Какво е код Medical приходите

? Приходи кодове са уникални трицифрени числа , които се използват в болница за фактуриране и са докладвани на застрахователните компании по медицински претенции . Приходи кодове разказват застрахователната компания или отдел , който процедурата се извършва или какво е била използвана за лечение. Всички кодове за приходите трябва да придружават валиден процесуален кодекс. Функция

Има множество процедури , които се извършват в болница. Кодът на приходите разказва една застрахователна компания дали процедурата е била извършена в спешното отделение , операционната зала или друг отдел. Ако кодът за приходи е приложен към код на доставките , той определя дали оборудването е стерилна или ако пациентът го прибра .


Ефекти

приходите кодове влияят на начина, по застрахователна компания обработва иск и как съоръжението таксува иска. Продажба и Наем Съображенията

Обучени billers и Кодери

използват справочници претенции код . Има много кодове приходите от които да избирате , и те разчитат на документация в диаграма на пациента , за да се определи кои приходи и процесуален кодекс отразяват точно какви услуги пациент имал.