Icd9 Класификация

ICD -9 е система за класификация, използвана от медицински специалисти и институции. ICD е съкращение за международна класификация на болестите . Числото " 9 ", след като ICD представлява специфична версия на ICD код. Функция

Класификационната система е организирана по вид на болест или заболяване . Например , психични и поведенчески разстройства са в диапазона от 290-319 . В рамките на всеки код има допълнителни кодове за по-специфични заболявания , така че точни диагнози могат да бъдат документирани . Наем Ползи
<Бразилски >

ползата на класификационната система е , че здравните проблеми могат да бъдат точно документирани . Това гарантира, че медицински фактуриране е вярна , което е важно както за пациента, както и доставчиците на здравни грижи.