Какво е HCFA 1500 Form

? The Form CMS- 1500 , по-рано нарече HCFA 1500 Form , е форма , използвана в сектора на здравеопазването, за да направят Medicare претенции . Доставчиците на здравни грижи или техните агенти за фактуриране попълват формуляра и да го подадат на приложимите Medicare превозвачи или Medicare изпълнителите . The Form

Medicare изисква нито Form CMS- 1500 или електронно подаване , преди да се считат за вземания. Се изисква електронна система за повечето претенции . Изключения , които позволяват на Form CMS- 1500 включват малките доставчици с по-малко от 10 служители на пълен работен ден , както и тези, които подават по-малко от 10 претенции всеки месец.


Пусков

Той незаконно е да се зарежда пациенти такса, за да попълни формуляр CMS -1500 или други претенции Medicare . Формулярите трябва да бъдат попълнени с черно мастило или напечатани , а някои медицински кодиране на знания е необходимо.