CPT Имунизация кодиране Правила

Current процедура терминология (CPT ) е система за стандартизирано кодиране използвани за интерпретиране на вида здравна услуга, предоставяна , включително ваксина имунизация. Към 2010 г. тази система на здравеопазване се използва кодиране на територията на Съединените щати, включително и лекарски кабинети и други медицински учреждения . CPT кодове компресират много на медицинска информация в кратък код. CPT кодове

Доставчиците трябва да използват CPT кодове при описване извършени услуги на пациентите услуги. Медицинските специалисти, които използват CPT кодове , свързани с ваксинални продукти и имунизация , оценки на пациентите , както и услуги като подаване иск и плащане. CPT кодове също да помогнат за проследяване на имунизация в системата на здравеопазването .


Правилното кодиране

Доставчици изберете CPT кодове, които най-добре описват конкретен имунизация. Подкрепа за документация на кода трябва да се покаже в медицинската документация . За да използвате КПИ кодове, трябва постоянно да преразгледа кодиране на книги, инструкции и насоки, които да имат информация най - към- дата , включително правила , използвани от търговските платци и Medicare и Medicaid .