California HCFA 1500 Изисквания за линейка Транспорт

Линейки предоставят спешни транспортни услуги на тези, изискващи медицинска помощ. Форма HCFA 1500 е подадена , за да може пациентите да получават здравно-осигурителни плащания , като Medicare . Линейка работниците трябва да предоставят точна информация за HCFA 1500 форми. Наскоро , Закона за здравното осигуряване Преносимост и отчетността е издала Националната Provider идентификатор , с кодов номер за идентифициране на доставчиците на здравноосигурителни услуги . California започва да замества остарялата HCFA 1500 форма с формата на CMS 1500 , който позволява национално Provider Identifier кодове. Логистични причини

Линейка работници информационен доклад относно California HCFA /CMS 1500 под формата на подробно причини индивидуален изисква транспорт. Такава информация включва информация за ниво на обслужване , инструкции за изпращане , ако са доставени и причините друг транспорт не се използва вместо .


Time Frame и Patient Статус

Изискваната информация върху HCFA /CMS 1500 форма включва физическото състояние на индивида , които се транспортират . The месец , ден, година и място също са записани във формуляра.