Как да се справим с Надценката на живота, подпомаган от пациентите на тяхната Bill

Assisted Living грижи е изключително важна услуга за тези пациенти, които се нуждаят от него , но това е също толкова важно , че тези пациенти плащат само това, което те дължат за предоставени услуги. Ако ситуация възниква, когато правите повече пари от Assisted Living пациент има опции, които могат да следват , за да коригирате проблема . Важно е , че грешката да бъде поправена по приятелски , колкото е възможно , така че по-нататък, юридически стъпки не са предприети от страна на пациента в граждански съд . Нещата ще трябва платежна информация
пациента MarketBook.bg: Покажи повече инструкции

1

увери, че надвземане се случи , когато се е случило и как голяма надценката беше . Медицински законопроект на пациента трябва да бъде изложена в базата на договорена покупка , така че можете да разбера къде настъпила някаква грешка .

2

обсъдят възможните решения с пациента или с юридически представители на пациента. Някои възможности включват даване на кредит на пациента на следващия медицинска сметката в размер на надценката , или възстановяването на пациента за надценката .


3

След като сте погасил пациента или кредитирана на пациента сметка, записва корекция на грешки , така че всеки сто се отчита и няма да настъпи объркване по въпроса къде са отишли ​​парите .