Health Care Billing Съответствие

Durable медицинско оборудване фирми понякога сметката за починали пациенти. Начало здравни агенции могат upcode записи услуга на пациента лъжливо . Това са причини за продължаващата необходимост от спазване на фактуриране здравеопазването. Особености

Службата на генералния инспектор ( OIG ) освободени специфични насоки за спазване фактуриране здравеопазването. Някои от насоките, включва назначаването на отговорник по съответствието и писмени политики, които ясно определят вътрешните проверки и баланси за фактуриране здравеопазването отдели.


Внимание

нарушения здравеопазването фактуриране често са разделени в две категории . Измамата е нарушение фактуриране извършва с пълно познаване на нарушението. Нарушение е нарушение , което възниква в резултат на грешка или авария . Нарушения измами често носят по-висока глоба .