Физикална терапия Certification за Medicare Пациентите

Терапевтите трябва да предоставят подробна , документация специфична за пациента при оценка, за да удостовери, терапия услуги за своите пациенти Medicare . Тази документация трябва да следват подробни насоки и да демонстрира значителни медицински и физически дефицити. Избор на медицински диагнози

Когато документиране вашата оценка на пациента Medicare трябва да изберете точни кодове диагностика , които са подкрепени с документирани диагноза на лекаря . Магията на най- специфичен код възможно предвижда сертифициране си с по-голяма подкрепа за възстановяване.


Доказателство за Спад от Функционална Baseline

Критерият действителната функционална линия на вашия пациент преди на най-новите му медицински промени е от съществено значение за доказване нуждите на пациента за лечение . Демонстриране на промяната в независимостта на пациента ще подкрепи вашите терапевтични интервенции , и разходите, свързани .