Как се попълва HCFA Forms : Електронни & хартия

Центровете за Medicare и Medicaid Услуги (CMS ), известен преди като Финансиране администрация Health Care ( HCFA ) , е до голяма степен отговорни за координацията на Medicare и Medicaid ползи за общественото здраве. ССФ е федерална агенция на американското министерство на здравеопазването и човешките ресурси ( DHHS ) . Агенцията наблюдава и управлява програмата Medicare , Medicaid ползи , и Държавната Детския Insurance Program здравеопазването ( SCHIP ) . Купувачът е отговорен за осигуряване на програми и здравни заведения за качество в съответствие с Accountability Act от 1996 г. здравноосигурителна Преносимост и . Здравни специалисти и лица могат да поискат плащане за медицински услуги , като представи медицинска застраховка иск по електронен път или по пощата . Нещата ще трябва
Форма CMS- 1490S , Заявка за пациента за Medical плащане
Форма CMS- 10106 , Medicare Разрешението за разкриване на лични здравна информация
National Provider Identifier ( НТИ ) брой
Medicare номер ( здраве предяви иск за застраховка )
детайлизирани сметки за всяка медицинска услуга на MarketBook.bg Покажи повече инструкции
Electronic Processing

1

предяви иск Medicare в рамките на една година, считано от датата, на която получи медицински услуги . Посетете уеб сайта на CMS и кликнете върху връзката " Medicare онлайн формуляри . " Търсене за връзката " Искане на пациента за Medical плащане " и кликнете върху него . Изтегляне на CMS- 1490S PDF и прочетете инструкциите на формуляра и всички съпътстващи материали.

2

Печат на формуляра . Напишете вашето име, номер на щета , пощенски адрес и телефонен номер в съответните полета. Напишете описание на вашето заболяване или нараняване в съответното поле . Отбележете допълнителни кутии, които могат да се прилагат .


3

Посетете сайта NPPES , за да намерите вашия доставчик на здравни грижи National Provider Identifier номер ( НТИ ) . Напишете този номер в блок четири във формуляра. Пълна всички други блокове , знак , и дата тя .

4

Свържи Medicare бенефициенти на услугите на 1-800-633-4227 за инструкции за това как да се представи под формата на CMS- 1490S онлайн .
<Бразилски>
Paper Подаване

5

предяви иск Medicare в рамките на една година, считано от датата, на която получи медицински услуги. На сайта CMS , щракнете върху връзката " Medicare онлайн формуляри . " Изтегляне на CMS- 1490S , искането на пациента за Medical плащане . Печат на формуляра , инструкции за кандидатстване , както и всяка друга необходима информация.

6

Попълнете формуляра. Напишете името си на формата, в която се появява на вашия Medicare карта. Напишете вашето здраве застрахователна претенция Брой на формата , както добре. Във всеки блок , попълнете необходимата информация. За допълнителна медицинска застраховка , предоставят номера на политика в съответната клетка. Вход вашето име и дата на формата .

7

Посетете сайта CMS отново. Изтегляне , отпечатване и попълнете CMS- 10106 Medicare оторизирано да разпространява документ Лична здравна информация , за да разреши Medicare да освободи вашето здраве информация. За печатно копие на формата за контакт 1-800-633-4227 .

8

Прикрепете детайлизирани сметки на гърба на формуляра за CMS- 1490S за всяка дата на медицинските услуги. Изпращайте попълнения формуляр на Medicare превозвача във вашия район, отговарящ за обработката на искането ви . Покана 1-800-633-4227 , за да разберете адреса на превозвача, или се отнасят до един от адресите, в инструкциите за кандидатстване на PDF .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: