Медицински одиторски процедури

Медицински одити се извършват за да се осигури на пациентите да получават висок стандарт за качество на грижите . Палата оцени отбелязва напредъка в медицината и претенции да се уверете, че информацията е точна, както и да се премахне възможността за медицински кодиране измами. Уведомителни

Клиентите са уведомени за предстоящите одити. Процесът на нотифициране дава одитирания обект време, за да събере исканите документи , като платежни бележки или срещи , и ще го подготви за когато одиторите идват инча За разследващ одити , обаче , одиторите не трябва да предоставят предварително уведомление . Те може да се появи без предупреждение.


Секция Среща

Според Southwestern Medical Center, когато одиторите пристигнат в сайта са одита те се срещне с медицинския персонал , за да обсъдят обхвата и целта на одита , както и колко дълго се очаква одита, за да продължи .