Каква е средната времето за изчакване за VA до 8416 VA Завършване на отчет за разходите

? Някои медицински разходи, направени от ветеран получаване на облаги чрез Министерството на ветераните работи ( VA ) са възстановяеми . За да бъдат възстановени , ветеранът трябва да завърши VA Form 8416 . Видове

Медицински разходи, платени от ветерана на болничните услуги , офис посещения , лекарства , стоматологични услуги , транспорт за медицински услуги, старчески дом и дом на здравните услуги , слухови апарати , очила и медицински застрахователни премии са възстановяеми разходи. Наем Изисквания

да попълни формуляра , ветерани трябва да представят целите на всеки иск , сумата и датата платена , информацията доставчик за всяка услуга или оборудване претендира и за кого се предявява искът .