Защо ли Insurance Deny V70.5

? Код V70.5 е диагностичен код, използван в медицински фактуриране да се идентифицират процедури, извършвани по време на посещение на лекар . Застрахователните компании се съгласяват да плащат или откаже плащане, въз основа на кодовете , подадени след лекарят се държи с теб . Отричането на V70.5 се извършва в продължение на няколко причини. Definition

A код V70.5 е определен като " здравен преглед на определени субпопулации. " Този код се предоставя на физически прегледи, извършени като скрининг преди наемане на работа , за военния персонал и шофьори на камиони , между другото. Само рутинни компоненти на физически изпит се покриват , като се прожекциите на изключения , съобразени с конкретна професия. Рутинните компоненти включват сърдечна честота, кръвното налягане , зрение , слух и рефлексни проверки. Анализ на урината за скрининг на наркотици може да бъде част от изпита , както добре.


Частично Denial

някои разходи , определени като V70.5 след посещение може да бъде отказан , ако те са счита извън обхвата на здравето изпита за определена група . Например, добавен към физически изпит за шофьор на камион биопсия ще се отрече, като разход V70.5 . Застрахователната компания ще плати всички други процедури, извършвани както обикновено.