Как да кандидатстваме за Morton Plant Grant

Morton Plant Mease Hospital System предлага недостатъчно Финансиран Aftercare Програмата от ООН застраховани при рискови пациенти , които не могат да плащат за медицинска помощ . В зависимост от финансовото състояние , пациенти в общността получават определени услуги безплатно или на много ниска цена . Нещата ще трябва
документация доходите
Медицински записи
Идентификация на MarketBook.bg Покажи повече инструкции

1

Консултирайте се със социален работник в Morton Plant болница, за да се провери допустимостта . Правото на участие се ограничава до настоящите хоспитализирани , търсещи финансова помощ с последващи грижи услуги или предписания .

2

Попълнете заявление за безвъзмездна помощ на болницата. Социалният работник ще ви помогне при попълването на заявлението. Бъдете сигурни, да има ток документация на доходите, тъй като това се изисква за допустимост за безвъзмездна помощ.


3

Координира със социалния работник по отношение на ресурси за вашия грижи . Социалните работници в Morton Plant Mease болници ще ви помогне при избора на доставчици на последващи грижи , транспорт и медицинско оборудване .