Нива на HCPCS система за кодиране

The Healthcare обща процедура за кодиране на стоките , HCPCS , е начин за класифициране на медицински консумативи , материали , инжекции и услуги. Тя може да се използва и да таксуват една застрахователна компания за Current Процедурно Терминология , CPT , процедури или консумативи, които не могат да бъдат изброени . HCPCS е разработен за стандартизиране кодиране услуги за Medicare и Medicaid . Тъй като тези програми са лидерите в стандартите за здравно осигуряване, повечето частни застрахователни компании използват същото кодиране . HCPCS Организация

Health Care Финансиране администрация , или HCFA , разработена HCPCS през 1983 година. HCFA променя името си на Центровете за Medicare и Medicaid Services, CMS , през 2001 година. А пет - цифрен , буквено-цифров код идентифицира всички консумативи , материали , инжекции или услуги , изброени в HCPCS код книга . Наем кодове Level I

Level I CPT кодове съставляват по-голямата част от тези, изброени в HCPCS код книга . Тези CPT кодове не са дефинирани или нямат назначен код в процедурния Терминология инструкцията Current . Тези кодове се използват за Medicare , Medicaid и non-Medicare/Medicaid пациенти, тъй като КПИ не се изброят много кодове за инжекции или доставки.