Предимства на здравеопазването на спестовната сметка

A здравна спестовна сметка ( HSA ) , е медицинска спестовна сметка , която е специално създадена във връзка с висока Начисляемият Plan здравеопазването ( HDHP ) . Има редица предимства, които трябва да бъдат придобити от това да имат здравна спестовна сметка. Out от джоба разходи

Средствата , че титулярът депозитите в сметката се използват за покриване на приспадане , която е фиксирана сума в долари , която трябва да плати от джоба си , преди да си здравно осигуряване започва за покриване на всички разходи. Наем данъчно- Savings

всякакви вноски за здраве на спестовната сметка , не са предмет на никакъв федерален данък общ доход. Тегленията са също безмитни за всички квалифициращи разходи за здравето.