Етиката в Nursing Образование

Nursing е професия, която от самото начало може да се характеризира чрез своя ангажимент към една морална мисия - грижата и опазването на здравето и живота на човека . Независимо от това, старчески етиката е важна част от всяко кърмене образование , като разбиране на различните етични и морални въпроси в областта е присъщо за успеха и безопасността в областта . Акцент върху Care

Докато лечение на болестта е важна част от професията медицински сестри , медицински сестри етика поставя по-голям акцент върху грижата вместо втвърдяване . Медицинските сестри са ангажирани с една етика на грижата , когато се отнасят за доброта и благотворителност са в центъра на практическите проблемите в професията . Наем Взаимоотношения Пациентските

Nurses се насърчават да развият сътрудничество и уважение отношения с пациентите , за разлика от прекалено авторитетно отношения . Освен това, медицински сестри са насърчавани да поддържат отношенията си с пациенти , които се грижат и симпатична , без да стане твърде лично замесен .