Каква е разликата между ХМО и PPO

? Изборът на правилния план за здравно осигуряване може да бъде предизвикателна решение. Знаейки как различните планове за работа може да помогне за облекчаване на някои от стрес , така че е важно да се знае разликата между ХМО и PPO . Описание

HMOs и PPOs две общи видове здравноосигурителни планове успя грижи . Наем Видове

ХМО ( организация за техническо обслужване здравето ) изисква участникът да види лекар първичната медицинска помощ (PCP ) в мрежата на доставчика на застраховка . Този лекар ще отговаря на всички медицински грижи за пациента и ще насочи пациента към специалист , ако е необходимо . A PPO (предпочитан доставчик организация ) дава на участника гъвкавост, за да видите всеки лекар, той или тя избере. Този план не изисква PCP .