Home Health агенция Vs. Болница

Болниците предоставят грижи за тежко болни пациенти , но при някои пациенти не се нуждаят от около най-часовник грижи. Техните нужди могат да бъдат по-добре обслужвани от дома здраве агенция, която може да осигури квалифицирана медицинска помощ в собствените си домове на пациентите. Пациенти

Болниците лекуват критично болни и ранени пациенти , пациенти , които се нуждаят от около най-часовник медицински грижи или пациенти, които се нуждаят от сложни медицински лечения, които не могат да бъдат предоставяни в домашна обстановка . Начало здравни агенции се грижат за пациентите, които се нуждаят от квалифицирани медицински грижи или други медицински услуги , но тези пациенти не се нуждаят от вида на предоставяните грижи в болнична обстановка . Наем Services

<стр. > Болници осигуряват разнообразие от медицински услуги, включително майчинство грижи, хирургични грижи , радиология , лабораторни услуги , услуги за спешна помощ , поведенчески здравеопазването и сърдечна грижа. Начало здравни агенции осигуряват квалифицирани медицински грижи , домашни здравни помощници , за да помогне с лични грижи , физикална терапия и други услуги.