Какви са предимствата на работата в екип в здравеопазването

? Медицинските специалисти от различни дисциплини , които споделят общи пациенти и цели често ще си сътрудничат в усилията за подобряване на цялостната грижа за връчване опит. Работа в екип в областта на здравеопазването е също така очевидно в травма центрове и спешните отделения като лекари , медицински сестри и администратори състезание, за да спаси живот . Чрез координация , комуникация и отговорност , работа в екип в здравната индустрия има много ползи . Подобрено качество на грижите

Когато лекари и медицински сестри от различни дисциплини комуникират ефективно и работят като едно цяло , качеството на грижите, които дават своите увеличения на пациентите . Налице е последователност и задълбоченост , които могат да бъдат загубени , когато работата в екип не е очевидна. В ситуация, травма, работата в екип може да спомогне за откриване на проблеми, които може да са преминали незабелязано и да спаси живота на пациента.


Подобрена безопасност на пациентите

Когато работата в екип се осъществява в ситуация на здравеопазването , пациентът се превръща в активен партньор в собственото си лечение. Лекари и медицински сестри слушат , наблюдават и изпълняват на базата на обратна връзка и информация на пациента. Това от своя страна създава по-безопасна среда за пациента по отношение на лекарства и ненужни процедури.