ХМО Vs PPO Ползи

Здравно осигуряване , толкова сложно, колкото и да е, става още по- умопомрачителен , когато се хвърлят в азбука супа , че прави най- различни видове планове на разположение. Две от най- популярните видове планове на пазара, са HMOs ( организации за техническо обслужване на здравето ) и PPOs (организации предпочитан доставчик ) . Те и двете са видове управлявани планове за грижа , което означава, че и двете са изградени върху сключените договори с доставчиците . Разбиране на разликата между двете е важно, когато се прави здравно осигуряване избор. По -Network Care

В ХМО , услугите, които получавате трябва да се разглеждат в мрежата . Това означава , че лекарите и болниците , които посещавате, трябва да бъдат договорени с плана здраве. Когато даден бенефициер вижда в мрежов доставчик или получава в мрежа услуги по ХМО или PPO , обикновено той може да очаквате да платите предварително определен съвместно плащане директно към доставчика. Понякога PPO също ще има приспадане.


Out - на -Network Care

цяло, HMOs не предлагат извън покритието на мрежата , освен в извънредни ситуации или в случаите, когато е необходимо специално внимание, не е на разположение в мрежата . PPOs ще покрият извън мрежата грижи; обаче , получателят често трябва да плащат на доставчика от джоба си , и след това да представи на застрахователната компания за възстановяване