За Здравеопазване Ваучер

Тъй като цената на модерното здравеопазване продължава да се изкачи астрономически , много хора започват да мислят, че трябва да има някакво решение, което да направи здравеопазването по-достъпни и достъпна за средния гражданин . Ваучери за здравеопазване са един предложеният метод за правене на точно това. Идеята е, че ваучери за здравеопазване значително ще помогнат да се намали цената на здравните грижи и да се уверите, че всички граждани имат достъп до нея . Значение

Концепцията на societally подкрепени ваучери за здравеопазване е изключително важно, защото от това, че тя предлага масивна промяна на традиционния модел на здравеопазване. Това е пълна отклонение от или социализирани или приватизирани системи, които в момента са в място, в повечето страни. Също така, ваучери за здравеопазване са важни, защото на тяхната гореща бутон политически статус и изключително спорен своя характер в сферата на съвременната политическа сцена. Наем Ползи

Ползите че привържениците на ваучери за здравеопазване твърдят, че са очевидно са изключителни . Ваучери планове за здравеопазване ще предоставят безплатно основни здравни грижи за всички граждани в дадено общество . За разлика от социализираните системи на здравеопазване , обаче , ваучери планове за здравеопазване все още ще позволяват на гражданите да закупуват допълнително покритие за своя сметка , над и отвъд основната грижа , че ваучерите ще предоставят. Това , привърженици вярват , ще бъде идеалният брак между приватизация и социализация. Продажба и Наем Рискови фактори

Тези , които се противопоставят на ваучери за здравеопазване са също толкова категорични в своята позиция. Някои твърдят, че ваучери за здравеопазване не са достатъчно радикални , защото те все още позволяват на по-заможните членове на обществото по-голям достъп до здравни грижи , отколкото други. От друга страна на спора , има и такива, които твърдят, че увеличаването на данъчното облагане , които биха били необходими за подпомагане на ваучери за здравеопазване не са честни и могат да бъдат катастрофални икономически.


Time Frame <Бразилски >

ваучери планове за здравеопазване са все още само това: планове. Има много привърженици , които вярват , че ваучери системите за здравеопазване трябва да бъдат поставени на мястото си веднага, докато има други, които не са съгласни с цялото си сърце и си мислят, че ваучери за здравеопазване ще бъдат societally катастрофални . Обществото като цяло остава сравнително невеж на плановете за ваучери и така няма реална да бъде постигнат консенсус в момента . С други думи, това е просто сигурно дали ваучери за здравеопазване ще станат реализирана концепция в скоро време.


Въведете

Има , разбира се, различни видове ваучери за здравеопазване планира в съществуване. Основната разлика между плановете е колко радикален са те и какъв тип промени, те ще изискват . Областите на диференциация са склонни да бъде средство ( колко данъци ще бъдат събирани в подкрепа на ваучерите за здравеопазване ) , както и метода ( какво основни услуги ваучерите за здравни услуги ще предоставят на техните получатели ) .


<Бразилски>