Какво е Primary Care

? Според Института по медицина , целта на първичната медицинска помощ е да се обърне внимание на по-голямата част от нуждите на лични здравни грижи и да се развие дългосрочно партньорство с пациенти. Primary Care осигурява първата точка на достъп и свързва пациентите с останалата част от системата на здравеопазването . Идентификация

Лекарите , които са признати за общопрактикуващи лекари , включват тези, които практикуват обща вътрешна медицина, общопрактикуващи педиатри , семейни практики и превантивната медицина . Лекарите , които практикуват акушерство и гинекология също често се класифицират като практикуващи първична медицинска помощ .


Function

общопрактикуващи лекари са обучени да диагностицират ранните симптоми на заболявания, консултират пациентите относно скрининга и ранна превенция , и да се определят условия , които изискват лекарска намеса. Като цяло , лекар първичната медицинска помощ не практикува специалитет като онкология , неврология или операция .