Закона за здравното практикуващ Competence Assurance на 2003 г.

Закон за здравното практикуващ Competence Assurance от 2003 г. е част от законодателството, прието от New Zealand парламент. Законът има за цел да защити обществеността , като се гарантира , че всички здравни специалисти са добре регулирани и сертифицирани. Функция

Законът изисква всички здравни специалисти да се регистрират в Министерството на здравеопазването. Практикуващите трябва да се регистрират в конкретната област , в която те се обучават , и те не могат да упражняват професията си в други области.


Идентификация

Министърът на здравеопазването е длъжен да назначи регистрация органи за всяка област на медицината . Регистрация органи трябва да издават годишен сертификат за практикуване на регистрираните здравни специалисти, които трябва да имат актуализирани техните сертификати, ако добавите ново поле за тяхната практика .