Насоки CPT за Извънболнична Coding

Current Процедурно Терминология ( CPT) кодове са петцифрени числени последователности , публикувани от Американската медицинска асоциация ( AMA ) . Има над 7000 кодове, които описват хирургични , медицински и диагностични услуги , включително и на извънболнична и болнична кодове. Категории

Има 10 категории , обхванати от амбулаторни CPT кодове. Те включват обвивен система , която включва кожата, косата и ноктите ; опорно-двигателния апарат ; дихателната система ; сърдечно-съдови /hemic и лимфната системи; храносмилателната система ; пикочните и мъжки полови системи; женските полови системи; нервна система ; Защита на очите /слухови системи; и допълнителни услуги , включващи радиологията , онкологични и лабораторни отдели.


Medicare и CPT

Ефективни през 2000 г., Medicare заменят своята система за такса за услугата възстановяване с амбулаторно проспективно платежна система . Тази промяна изисква медицински програмисти да имат способността да се признае не само системата на CPT , но също така имат по-пълно разбиране на определенията и приложенията на някои кодове във връзка с информация за пациента .