FDA Насоки за стабилност

насоки за изпитване за стабилност , установени с помощта на храните и лекарствата администрация да управлява условия наркотици тестване. The FDA предвижда, че тези насоки и препоръки, изследователите да тестват нови и експериментални лекарства при равни условия по отношение на други установени наркотици. Съображенията

При извършване на тест за стабилност , изследовател трябва да определи активната съставка в лекарството и силата на веществото , и да обясни как се приготви лекарството с помощта на активната съставка. Той трябва да включва също информация за химическите и физическите свойства на активното вещество , както и всякакви други вещества, той е добавил .


Storage

A изследовател контролира околната среда за съхранение на наркотици си, след проучване , включително контейнера за съхранение и срок на годност , както и условията за транспорт , когато това е необходимо. Тя също трябва да разгледа при температура тя иска да съхранявате лекарството : стайна температура, по-висока температура или замразяването . Тя трябва да се съхранява нейните лекарства за най-малко по-късия край на срока на годност на продукта, или на границата спецификация изземване.