Активността на Wild моравото рогче

Въпреки че повечето хора свързват рогче с ръж , тя също така заразява различни други зърнени храни . Има 35 щамове на Claviceps Purpurea , гъбата , която създава рогче . Различните щамове се различават по състав и действие . Моравото рогче по зърното

" Ръж " рогче , Claviceps Purpurea , всъщност се случва на различни зърна и треви , включително и тритикале , пшеница, твърда , ечемик , овес, шарлатанин трева, гребенест пшеница трева, храстовидна трева , лисича опашка , райграс , овощна градина с трева , тимотейка и дива ръж. Домакин и условията на отглеждане предизвика широк вариацията в състава и силата на моравото рогче .


Wild моравото рогче

Едно проучване от Министерството на земеделието на САЩ , проведено през ноември 2010 установява, че див рогче е по-мощен , отколкото рогче намерени на опитомени зърна. Интересното е, че това може да се дължи на една симбиоза , където функциите на ерго за контрол на някои видове гъсеници и други насекоми .