Предимства на Светия Базил

Светия босилек е билка, която върви с научно наименование Ocimum светая светих . Също така се нарича Тулси , свято босилек е бил използван и почитан в Индия в продължение на хиляди години . Светият босилек е общоприето, като безопасна и естествена алтернатива на други лекарства . Има няколко разновидности на растението . Настинките и Fever

Светия босилек има антибиотични свойства и се използва , за да се бият бактериални, гъбични и вирусни инфекции. Тя също има бактерицидни , фунгицидни и дезинфекционни свойства.


Spiritual Здраве

В Индия , свято босилек се казва, да приведе своите потребители по-близо до Бога. Той също така се казва, да донесе тези, които я поемат по-голяма яснота , състрадание и радост.