Храни със стронциев

стронций е минерал , който може да се намери в организма. Повечето хора имат около 300 до 350 мг на минерала, с 99% от него е в костите и зъбите. Стронций носи химическа прилика с калций и може да го измести от време на време . Стронций може да подобри клетъчния състав на костите и зъбите , като предотвратява зъбния кариес или меки кости. Не е доказано, че ниската стронций може да предизвика тези негативни резултати. Почва и Marine Life

Защото стронций е минерал , тя се намира в малки концентрации в различни места. Минералната е широко разпространено в почвата , така че почти всеки вид храна ще има най-малко една минута количество на стронций. Също така, стронций е установено, често в морската вода . Наем храни с ниско съдържание на стронций

Corn има около 0,4 PPM ( части на милион ) и портокалите също са оскъдни в минерала .
Наем храни с високо съдържание на стронций

Сред храните най-висок в Стронций са зеле ( 45 ррм ) , лук (50 промила ) и зелена салата (74 ррм ) <Бразилски>