Средната консумация на вода за Human

Понякога е трудно да се вземе решение да се помогне на околната среда , особено когато това е толкова трудно , фигуриращ къде да започне. Преди намаляване на потреблението на вода , първо човек трябва да знае средната консумация на вода за човешко . Съображенията

Един проблем с изчисляване на средната консумация на вода за човешко е да реши това, което се брои за консумация. Ако приемем, ние имаме предвид всички форми на използване на водата като лична хигиена, както и питейна вода , тази цифра може да варира бясно от индивид до индивид.


Daily

Средният гражданин на Съединените щати използва 69 литра вода всеки ден . Тази цифра включва хигиена , като например промиване на тоалетната , миене на съдове и други форми на течаща вода . За сравнение , дневната консумация на вода Австралия е около 130 литра на ден