Как за лечение на Vibrio Инфекции

Vibrio инфекции , причинени от бактерия в рода Vibrio . Те се класифицират в холера и не- холера групи. Инфекция от Vibrio cholerae е обикновено просто нарича холера , така Vibrio инфекции обикновено се отнасят като холера заболявания. Не- холера видове изискват солена вода и най-опасната от тях е Vibrio вулнификус . Миди са предразположени към заразяване с Vibrio . Следващите стъпки ще ви покажат как да се отнасяме Vibrio инфекции. Инструкции

1

Осъзнайте, че повечето случаи на гастроентерит, причинен от Vibrio ще оздравяват без лечение. Може да се наложи интравенозно вливане на течности , за да се предостави на пациентите, които не могат да приемат течности през устата.

2

Иницииране антибиотици като доксициклин или хинолони , ако пациентът има висока температура или извършените медицински състояние. Антибиотици не съкращават хода на Vibrio инфекции.


3

Започнете подмяна на течности и администриране съдосвиващи средства за коригиране на нивата на електролитите при пациенти с noncholera Vibro раневи инфекции или септицемия . Лечението с антибиотици трябва да се започне незабавно .

4

Debride заразения раната рано, за да се избегнат бъдещи ампутация на цифри или крайници. Може да е необходима последваща операция , тъй като пациенти с Vibrio - инфектирани рани могат да се влошат бързо и да развият синдром на отделение или некротизиращ фасцит . Може да бъде необходима реконструктивна хирургия като присадка кожата по време на фазата на възстановяване .

5

Приложете комбинация на цефтазидим и доксициклин като лечение на избор в случаите на инфекции при рани и септицемия от Vibrio . Антипсевдомонасно пеницилини като clavulante , пиперацилин , тазобактам или тикарцилин са добра алтернатива . Cefotaxime и флуорохинолони също са ефективни, но могат да имат по-висока токсичност в сравнение с други възможности за избор .