E.coli, Инфекция Симптоми

Ешерихия коли ( Е.коли ) е вид бактерии, които обитават червата на всички хора и е нормално безвреден . Въпреки това , специфични щамове на E.coli, се считат патогени и могат да причинят заболяване хранителен произход . Патогенните щамове

An инфекция Е.коли обикновено се отнася само за щамове, които всъщност причиняват симптоми. Най-често срещаният вирулентен щам на Е. коли е O157 : H7 , въпреки O121 и O104 : H21 също са патогени Наем типични симптоми

E. . коли инфекции обикновено причиняват кървава диария и коремни спазми с малко или без треска. Тя е обикновено се самоограничава и преминава за 5 до 10 дни.