Дали TB тествате живо Ваксинация

? Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията , повече от 9 милиона нови случаи на туберкулоза в световен мащаб всяка година се диагностицират . The PPD (съкратено от пречистен протеинов дериват ) кожен тест за TB е ценен диагностичен инструмент за предотвратяване на предаване и да се започне подходящо лечение. Туберкулоза

туберкулоза е бактериална инфекция, която засяга предимно на белите дробове . Повечето случаи са в по-слабо развитите страни, но там са били около 13 000 в Съединените щати през 2008 година.


Ваксините в General

Ваксините са направени от мъртви или отслабени вируси , и от бактерии, които не са в състояние да причини заболяване . Те предизвикват имунна реакция, която осигурява имунитет за бъдещи инфекции с вируси или бактерии , подобни на тези във ваксината .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: