Каква е пневмококова ваксина

? Бактерията Streptococcus пневмония напада дихателните пътища , причинявайки пневмококова болест , която се състои от множество заразни инфекции, които се разпространяват към други хора чрез въздуха. Организации като Центровете за контрол на заболяванията препоръчват пневмококови ваксини , за да се избегнат свързаните с това рискове за здравето. Функция

Стрептококус пневмоние ваксини спомогнат за опазване на хората от развиващите се инфекции в резултат от пневмония Streptococcus бактерии, като менингит и пневмония. Наем Видове

The два вида на пневмококова ваксина са пневмококова конюгатна ваксина и пневмококова полизахаридна ваксина . И двата вида са произведени от мъртви или инактивирани бактерии.

Следваща статия:

Предишен текст на чл: