Има малария протозои Безплатни живи организми

? Малария е причинена от инфекция с вид на един едноклетъчен организъм, известен като протозон . Протозои , които причиняват малария не са свободно живеещи организми , което означава, че те не могат да живеят в среда , различна от тяхната вектори , които предават заболяването , както и домакини . Идентификация

протозои , които причиняват малария принадлежат към рода Plasmodia , и там са четири вида : P. фалципарум , P. vivax , P. malariae и П. овале , в зависимост от Mayo Clinic <. Бразилски>

Удобства

Plasmodia принадлежи към група от протозои , известен като sporozoans . Според Albany училище за обществено здраве , sporozoans не могат да се движат сами.