Клетъчната стена и вода

стената на клетката е на външната преграда на растения и гъби . Тази стена не трябва да се бърка с клетъчната мембрана , която почти всички животински и растителни клетки съдържат . Клетъчната мембрана има двете структурни и функционални характеристики . Стената на клетката е структурна , с това, че осигурява допълнителен слой на защита. Осмоза

осмоза е известно като движението на вода през мембрана . Когато водата се движи в клетка , може да се пръсне. Стената на клетката предпазва това да се случва, защото на неговата твърдост .


Твърдост и форма

Дори когато едно растение заема голямо количество вода за съхранение, клетъчната стена помага на растителни клетки, за да останат непоколебими и поддържат формата си.