Разлика между Salmonella & Салмонелоза

Salmonella е общата фамилия за повече от 2500 вида бактерии . Салмонелозата е класически синдром на лека , самоограничаващи гастроентерит , произведени от инфекция с определени видове салмонелни бактерии, обикновено придобити от заразена храна или напитки. Симптомите на салмонелоза

Симптомите включват на салмонелоза при хора включват треска, стомашни спазми , гадене, повръщане и диария .


Course на салмонелозата

<стр. > симптоми обикновено се появяват в рамките на салмонелоза 12 до 72 часа след поглъщането и разрешаване в рамките на 4 до 7 дни.