Причина за пейсмейкъри Инфекции

Имплантирани пейсмейкъри се използват за контролиране на опасни и често животозастрашаващи сърдечни аритмии. Инфекция е рядък , но сериозен риск от получаване на пейсмейкър. Всички рискове и ползи трябва да бъдат обсъдени с вашия кардиолог преди операцията . Възраст и пол

" Увеличаване на възрастта и женски пол са били всъщност предпазва от инфекция , " Д-р Андрю Войт заяви в Heart Rhythm Society 2006 научни сесии .


Лечение <Бразилски >

A класа на лекарства, наречени кортикостероиди може да ви намали имунната система и да увеличи риска от инфекция. Някои от най-често -често предписваните са преднизон , декадрон и реше - MEDROL .