Дали Гъбичките се хранят с живи и мъртви организми

? Гъбичките царство организми включва много видове, като например дрожди и гъби, които са в ежедневна употреба в живота на човека . Заедно с бактерии , те изпълняват важна роля в разграждането на органична материя . Според медицинското ръководство Merck онлайн, някои видове, като например кандида албиканс и Malassezzia pachydermatis , които обикновено се намират на човешката кожа . General Nutrition на гъбите

Според doctorfungus.org , защото гъбичките не притежават хлорофила , че растенията се използват за преобразуване на слънчевата светлина в енергия, те трябва да поглъщат храна от околната среда около тях. Д-р Michael Gregory , на Клинтън Community College , Ню Йорк , описва тяхното разграждане, както извънклетъчната , което означава, че те отделят ензими в заобикалящата ги среда , произвеждайки хранителни вещества, които те след това поглъщат .


Сапрофитни Fungi
<Бразилски>

Сапрофитни гъбички като тези, които абсорбират хранителни вещества от мъртва материя . Те включват Stachybotrys chartarum , която произвежда токсини и може да зарази материалите на вашия дом и Penicillium гризеофулвин , които ние използваме , за да направим антибиотици.