Каква е функцията на OSHA

? Ресторанти, търговски обекти и дори старчески съоръжения трябва да се уверете, че те работят в съответствие с регламентите на Администрацията по трудова безопасност и здраве . Най- много хора , засегнати от OSHA трябва да знаят своята функция , така че те могат да работят и управляват бизнеса си по съответния начин. Основател и Mission

Конгреса на САЩ OSHA създаден през 1970 г. , когато тя прие Закона за професионална безопасност и здраве . OSHA гарантира, че условията на труд подобряване на здравето и безопасността на работниците. Това се постига чрез регулиране на условията на труд , както и чрез осигуряване на обучение , образование , приобщаване и съдействие.


Организацията и разположението

Министерството на труда на САЩ надзирава OSHA . От помощник- секретар по професионална безопасност и здраве служи като администратор OSHA си . Секретарят на труда - член на кабинета - притежава администратор OSHA е отговорен. Съществуват OSHA офиси в САЩ