Как се следи на Blood Sugar Level

? Диабетиците трябва да следят нивата на кръвната захар , за да ги държи стабилно или да уведоми лекаря на върхове и дъна . Лекарите също следят нивата на кръвната захар , както добре. Резултатите от мониторинга на индивидуалното и клинично наблюдение да помогне на лекарите да коригират лекарства или избягват усложнения. Метри

Диабетици следят нивото на кръвната си захар с помощта на м глюкоза или глюкомер . Тя дава произволни нива на кръвната захар в рамките на 5 секунди от тестване на кръвта. Наем на гладно

Лекарите могат да предписват 14 часа на гладно . Техник лаборатория се кръвни проби , които показват лекар процентът на захар в кръвта . Тестването се извършва 1-2 пъти на година .