Normal Blood Triglyceride Level

Триглицеридите са вид мазнина, която се съхранява от органа, и пътува през кръвоносната система, за да помогне с основните функции на тялото. Триглицериди не може повреда в кръвния поток , и това натрупване може да допринесе за сърдечно-съдови заболявания , като удар и инфаркт . Брой

нормалните нива на триглицеридите са по-малко , отколкото 150mg/dl . Ако номера получават по-високи , вашият доставчик на здравни грижи може да предложи стратегии за намаляване на емисиите.


Function

Триглицеридите са необходими за производството на клетки и като източник на енергия. Превишение триглицериди се съхраняват в тялото под формата на мазнини .