Ефекти на химиотерапията върху костен мозък

Основната функция на химиотерапията е да унищожи раковите клетки. Неприятен страничен ефект от разширяване е, че добри , здрави клетки могат да бъдат повредени или унищожени по същото време . Това е вярно, както на костен мозък . Увреждане на костния мозък е много често срещан страничен ефект от химиотерапия , обикновено се определя като подтискане на костния мозък или миелосупресия. Какво е химиотерапия ?

Химиотерапията е използването на химикали, за да унищожат клетки , най-често , за да убие раковите клетки. Обикновено , химиотерапия, се състои от антинеопластични лекарства , взети в режим частичното лечение с течение на времето . Главницата на рак е, че нездравословни клетки растат и да се делят на по- опасна скорост , и да метастазират върху важни органи и да нарушат тяхната функция . Много основно казано, химиотерапия отрови тези клетки , както и всички около него , спиране на растежа им нерегистриран растеж и убива рака.


Костен мозък

костния мозък е дебела вътрешна част на костта, която произвежда червени кръвни клетки ( RBC ) и на бели кръвни клетки ( WBC 'S) . В нормалния ход на живота , износени клетки се заменят с нови , създадени в нашия костен мозък .