Бяс при хора

бяс е вирус, който засяга предимно животни, но може да се предава на хора . Ако не се лекува , вирусът е фатално . Директен контакт със заразени животни под формата на хапки или непряк контакт със слюнка или мозъчна тъкан от заразено животно може да зарази хората с вируса на бяс . Идентификация

Бяс е вирус, който влияе на мозъка и гръбначните мозъци на бозайници. Наем Effects

Ранните ефекти на бяс в човека като включват леки симптоми като главоболие , повишена температура, болки в гърлото или възпаление на мястото на скорошно ухапване от животно . По-късно сериозни симптоми включват припадъци и халюцинации .